Metaalrecycling | Metaalverwerkingsbedrijf | Den Helder | Vos Metaalhandel

In branches zoals de bouw, de elektrotechniek en het transport wordt veel gebruikgemaakt van VCA- en Weeelabex-certificeringen. Hoe werken deze certificeringen, wat is hun doel en zijn ze verplicht? Lees er meer over is deze blog.

Wat is het doel van een VCA-certificaat?

De VCA is de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld voor bedrijven waar risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd. Door uw bedrijf te laten certificeren door de VCA zijn u en uw klanten ervan verzekerd dat u een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving heeft.

Is een VCA wettelijk verplicht?

Hoewel de VCA geen wettelijke verplichting is, is het wel een certificaat dat in verschillende branches vaak wordt vereist door opdrachtgevers. Een deel van de eisen in de Arbowetgeving worden gesteld aan bedrijven, worden namelijk met een VCA-certificaat gegarandeerd. Zo zien uw opdrachtgevers meteen of u als bedrijf aan de Arbowetgeving voldoet.

Verschillende VCA-soorten

De VCA is een verzamelnaam voor verschillende meer specifieke certificaten. Een aantal van deze certificaten zijn onder meer:

• Basisveiligheid VCA voor werknemers
• VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) voor leidinggevenden en zzp’ers
• VIL-VCU (Veiligheid voor intercedenten en Leidinggevenden) voor mensen in de uitzendbranche

Een VCA-certificaat halen bij het Nationaal Exameninstituut

Alle soorten VCA-certificaten kunnen worden behaald bij het Nationaal Exameninstituut. Dat kan dat op individuele basis gebeuren in een van de vele locaties van het instituut, of bij grotere bedrijven kan dit ook in-house gebeuren.

Handhaven op Weeelabex-certificering

De Weeelabex-certificering is – in tegenstelling tot de VCA – wel verplicht. Het is een door de Inspectie Leefomgeving en Transport in het leven geroepen certificaat voor bedrijven en werknemers die werken met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Sinds 1 juli 2015 is deze certificering verplicht voor alle bedrijven die werken in deze branche en hier wordt ook actief op gehandhaafd.

Wilt u meer weten over certificeren? Vraag het eens aan de professionals van [company_name] in [city]. Zij vertellen u graag meer.

Om een bijdrage te leveren aan een duurzamer milieu is het een goede zaak om zoveel mogelijk producten te hergebruiken oftewel te recyclen. Op veel plaatsen wordt al aan structurele afvalscheiding gedaan, waarna producten opnieuw in een productieproces terecht komen en dit kan ook bijzonder goed met oud ijzer en diverse andere metaalsoorten. Oud ijzer en metalen hebben de eigenschap dat ze oneindig keer opnieuw gebruikt kunnen worden zonder dat hun kwaliteit afneemt. Dit geeft een besparing, zowel op fossiele grondstoffen, zoals ijzererts, als op kosten want wist u bijvoorbeeld dat de energie die nodig is om uit gerecycled aluminium bijvoorbeeld blikjes te maken 95% minder is dan het maken van nieuwe blikjes?

 

Recyclen voor particulieren

Iedereen heeft in zijn of haar huis wel spullen die niet meer gebruikt worden en die onder de categorie van oud ijzer of andere metalen vallen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan die oude computer, die op zolder staat, een oude wasmachine, of de coaxkabel die in de schuur ligt. In een aantal gevallen wordt, vaak uit gemakzucht of onwetendheid, schroot bij het restafval aangeboden of naar de milieustraat gebracht. Dat laatste draagt wel bij aan een beter milieu, maar wist u dat u uw schroot beter naar een metaal recyclingbedrijf kunt brengen? U krijgt er dan ook nog een leuk centje voor, afhankelijk van de prijs van het schroot en het geleverde. Schroot kan bij u opgehaald worden, u kunt het bijvoorbeeld verzamelen in een of meer geleverde containers als u bijvoorbeeld gaat verbouwen, of u kunt het komen brengen. Een telefoontje is voldoende.

 

Recyclen voor bedrijven

Afhankelijk van het soort bedrijf dat u runt, kunt u oud ijzer en metalen op verschillende manieren recyclen. We kunnen met u afspraken maken of bijvoorbeeld het vernietigen van afgeschreven computers. Ook kunnen we containers bij uw bedrijf plaatsen waar u uw schrootafval in kunt scheiden en is de container vol, dan vervangen we deze binnen 24 uur voor een nieuwe. Hebt u nu een bouw- of sloopbedrijf dan kunnen we standaard afspraken maken over bouwafval, zoals knipijzer.

 

Als u een bijdrage wilt leveren aan een duurzamere samenleving en denkt aan het recyclen van uw oud ijzer en metalen? Neem contact met ons op en we bespreken samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

We leven anno 2019 in een wegwerpmaatschappij. Veel van de producten die we gebruiken, gooien we weg als ze overbodig zijn geworden, kapot zijn of aan vervanging toe zijn omdat we ze te oud of gewoon niet meer mooi vinden. Dat doen we ook met ons oud ijzer en soorten metalen, zoals aluminium – denk maar eens aan een frisdrankblikje – koper en zink. Soms gooien we het zelfs gewoon bij het huisvuil, omdat dat nu eenmaal gemakkelijk is, maar gelukkig zijn we er steeds meer van bewust dat oud ijzer en metalen recyclebaar zijn. En dan niet zomaar recyclebaar, in de meeste gevallen zijn oud ijzer en metalen voor bijna 100% te recyclen en ook nog eens oneindig vaak. Wat dus betekent dat het keer op keer opnieuw gebruikt kan worden. En omdat hergebruik belangrijk is voor onze toekomst, wordt recyclen gestimuleerd en levert inleveren ook nog eens een leuk centje op.

 

Hergebruik

Inmiddels ontstaat ongeveer een kwart van al het staal dat op de wereld gebruikt wordt uit gerecycled schroot oftewel uit hergebruikt oud ijzer. Dit recyclen kent veel voordelen. Ten eerste zijn bij hergebruik geen nieuwe delfstoffen, zoals ijzererts nodig. Deze delfstoffen uit natuurlijke bronnen raken ooit uitgeput qua hoeveelheid en is het delven ervan ook nog eens zeer belastend voor het milieu. Voor recyclen is wel tot 95% energie te besparen (aluminium) en dat is een dubbele win-win situatie.

 

Hoe gaat nu dat recyclen in zijn werk?

Allereerst moeten oud ijzer en metalen worden aangeleverd bij een metaal recyclingbedrijf, zoals Vos metaalhandel. Dit kan rechtstreeks of via de containerservice waarin het ijzer al gescheiden kan worden. Alle verschillende soorten metalen komen vervolgens in een eigen sorteervak terecht, waarna er wordt gekeken of er nog direct bruikbare onderdelen tussen zitten, die direct hergebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt het ijzer van het metaal gescheiden (ferro en non-ferro) wat handmatig of met een grote magneet gebeurt. Uiteindelijk wordt het materiaal aangeboden ter omsmelting, waarna het weer in de markt gezet wordt om er nieuwe producten van te fabriceren.

 

Hebt u nu oud ijzer, een oude wasmachine, een auto of een dakgoot of regenpijp die u weg gaat gooien? Denk dan eens aan recyclen en breng uw spullen langs of laat ze ophalen.

We leven anno 2019 in een wegwerpmaatschappij. Veel van de producten die we gebruiken, gooien we weg als ze overbodig zijn geworden, kapot zijn of aan vervanging toe zijn omdat we ze te oud of gewoon niet meer mooi vinden. Dat doen we ook met ons oud ijzer en soorten metalen, zoals aluminium – denk maar eens aan een frisdrankblikje – koper en zink. Soms gooien we het zelfs gewoon bij het huisvuil, omdat dat nu eenmaal gemakkelijk is, maar gelukkig zijn we er steeds meer van bewust dat oud ijzer en metalen recyclebaar zijn. En dan niet zomaar recyclebaar, in de meeste gevallen zijn oud ijzer en metalen voor bijna 100% te recyclen en ook nog eens oneindig vaak. Wat dus betekent dat het keer op keer opnieuw gebruikt kan worden. En omdat hergebruik belangrijk is voor onze toekomst, wordt recyclen gestimuleerd en levert inleveren ook nog eens een leuk centje op.

 

Hergebruik

Inmiddels ontstaat ongeveer een kwart van al het staal dat op de wereld gebruikt wordt uit gerecycled schroot oftewel uit hergebruikt oud ijzer. Dit recyclen kent veel voordelen. Ten eerste zijn bij hergebruik geen nieuwe delfstoffen, zoals ijzererts nodig. Deze delfstoffen uit natuurlijke bronnen raken ooit uitgeput qua hoeveelheid en is het delven ervan ook nog eens zeer belastend voor het milieu. Voor recyclen is wel tot 95% energie te besparen (aluminium) en dat is een dubbele win-win situatie.

 

Hoe gaat nu dat recyclen in zijn werk?

Allereerst moeten oud ijzer en metalen worden aangeleverd bij een metaal recyclingbedrijf, zoals Vos metaalhandel. Dit kan rechtstreeks of via de containerservice waarin het ijzer al gescheiden kan worden. Alle verschillende soorten metalen komen vervolgens in een eigen sorteervak terecht, waarna er wordt gekeken of er nog direct bruikbare onderdelen tussen zitten, die direct hergebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt het ijzer van het metaal gescheiden (ferro en non-ferro) wat handmatig of met een grote magneet gebeurt. Uiteindelijk wordt het materiaal aangeboden ter omsmelting, waarna het weer in de markt gezet wordt om er nieuwe producten van te fabriceren.

 

Hebt u nu oud ijzer, een oude wasmachine, een auto of een dakgoot of regenpijp die u weg gaat gooien? Denk dan eens aan recyclen en breng uw spullen langs of laat ze ophalen