Header Overlay

Uw partner bij het inzamelen en verwerken van

metaalafval

CONTACT

english

Over ons

Ondernemingsbeleid

Het beleid van Vos Metaalhandel is naast continuïteit gericht op het beheerst uitvoeren van haar activiteiten. Zo worden incidenten voorkomen en wordt er voldaan aan de geldende wettelijke eisen.

Alle activiteiten zijn geïdentificeerd om het bijbehorende risiconiveau te bepalen. Vervolgens dienen deze risico’s tot het laagst praktisch haalbare niveau gereduceerd te worden. Veiligheid, welzijn en milieu zijn een primaire, niet te delegeren, verantwoordelijkheid van iedere werknemer.

Bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid van Vos Metaalhandel staat het voorkomen van incidenten en het identificeren van het beheersen van risico’s bij de uitvoering centraal. Dit geldt niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor derden die betrokken zijn bij de activiteiten van Vos Metaalhandel.

Samengevat:

• Het voorkomen van persoonlijk letsel

• Het waarborgen van de veiligheid van derden

• Het voorkomen van materiële schade

• Het vastleggen van prioriteiten

• Het streven naar continue verbetering


Lees meer

Milieu

Het milieubeleid van Vos Metaalhandel is erop gericht de milieubelasting en de overlast voor de omgeving door onze werkzaamheden te voorkomen of - als dit praktisch niet mogelijk is - tot een minimum te beperken.

Samengevat:

• Het naleven van wet en regelgeving

• Het streven naar continue verbetering

• Het voorkomen van schade aan milieu

Certificatie

Vos Metaalhandel heeft het MRF-Keurmerk. De Erkenningsregeling MRF-Keurmerk is een praktisch en branche-specifiek kwaliteitszorgsysteem dat exclusief voor de MRF-leden is ontwikkeld. De zorg voor veiligheid, ARBO en milieu is tevens nadrukkelijk in deze regeling gewaarborgd.

Wij zijn ook VCA* -gecertificeerd. VCA* staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veilig te werken en zo het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma. Het bedrijf wordt getoetst en gecertificeerd op hun VGM – beheersysteem.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Video's

Ondernemend Nederland/RTL7

Het televisieprogramma Ondernemend Nederland op RTL7 besteedde op 28 december aandacht aan ons bedrijf.

Onderneming van het jaar 2014

Vos Metaalhandel in beeld na de nominatie ‘Onderneming van het jaar 2014′.

Onze bedrijfsfilm, gemaakt in 2012